Toimitus

JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Päätoimittajat:

opettajankouluttajat Tuija Rautio (puh. 040 5322694)  ja
Kaija Hannula (puh. 040 5323174)

sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi

Toimituskuntaan kuuluvat päätoimittajien lisäksi  vuonna 2014

Tästä löydät artikkelin kirjoitusohjeet: Artikkeliohje_Openstage_.

 

 

opettajankouluttajat Outi Pylkkä ja Helena Anttila